...

1. Termeni și condiții

1.1 Definiții și termeni

Site-ul CurlyPelican – este denumirea comercială a SC LEOTEX SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Brătuleni, Str. Bisericii Nr. 38 B, Camera 3, Comuna Miroslava, Județul Iași, România, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J22 / 2823 / 15.11.2006, CIF RO19200280, constituită în conformitate cu legea românească.

Site sau platformă – domeniul și subdomeniile https://www.curlypelican.com

Platforma CurlyPelican – un loc virtual care adună vânzătorii și cumpărătorii de servicii.

Vânzător – CurlyPelican sau orice partener, vânzător sau furnizor de pe platformă.

Client sau cumpărător – poate fi orice persoană cu vârsta peste 18 ani sau firmă sau altă entitate legală care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare furnizat electronic de către CurlyPelican, telefonic sau în baza unui acord între CurlyPelican și acesta, care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator client – orice persoană cu vârsta peste 18 ani sau firmă sau orice entitate legală înregistrată pe site, care, prin completarea procesului de creare a contului, a acceptat clauzele specifice site-ului în secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Utilizator vânzător sau furnizor – magazinul online CurlyPelican.

Poreclă – un pseudonim prin care un anumit utilizator/client/cumpărător poate adăuga conținut pe site. Porecla este asociată cu informațiile de pe site-ul utilizatorului/clientului/cumpărătorului sub denumirea de “nume de utilizator”.

Cont – secțiunea site-ului care constă într-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului să trimită comanda și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului pe site (Comenzi, facturi), taxe, garanții pentru bunuri, etc. Utilizatorul este responsabil și va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.

Preferatele mele – secțiunea Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să creeze liste de servicii pe care dorește să le urmărească pentru a face o posibilă achiziție folosind serviciul oferit de Vânzători pentru urmărirea serviciilor oferite de furnizori prin primirea de comunicări comerciale de la aceștia. Lista poate fi: publică sau privată. Publică: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Clientului/Utilizatorului dacă acesta a decis să o partajeze pe rețelele sociale precum Facebook sau altele sau să acceseze profilul public al Clientului/Utilizatorului pe site-ul CurlyPelican. Liste sunt publice, iar Clientul/Utilizatorul are posibilitatea să le seteze ca fiind private în orice moment, direct din contul său, secțiunea Preferate.

Comandă – un document electronic care intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul își transmite intenția de a cumpăra Bunuri și Servicii de pe site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care vor fi furnizate de Vânzător, Cumpărătorului în urma Acordului.

Campanie – acțiunea de expunere în scopuri comerciale a unui număr finit de Bunuri și/sau Servicii cu un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de Vânzător.

Contract la distanță – conform legislației românești privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii, precum și conform Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzare sau furnizare de servicii organizat la distanță, fără prezența fizică simultană a profesionistului și consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la inclusiv încheierea contractului.

Conținut – reprezintă: toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în orice alt mod prin utilizarea echipamentelor electronice; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de acesta; informații referitoare la Bunuri și/sau Servicii și/sau tarife percepute de Vânzător într-un anumit interval; informații referitoare la Bunuri și/sau Servicii și/sau tarife percepute de o terță parte cu care Vânzătorul a încheiat contracte de parteneriat, într-un anumit interval; date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale Vânzătorului.

Recenzie – o evaluare scrisă de către proprietarul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, o evaluare bazată pe experiența sa personală și abilitatea de a face comentarii calitative și dacă Bunul sau Serviciul îndeplinește sau nu specificațiile menționate de producător, dacă produsul sau serviciul îndeplinește așteptările.

Evaluare – o modalitate de a exprima satisfacția unui utilizator/client/cumpărător cu un produs. Evaluarea este exprimată sub forma de stele, fiecare Bun putând primi o notă de la o stea până la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi întotdeauna asociat cu recenzia scrisă de utilizator/client/cumpărător la un Bun sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație critică a unei recenzii sau alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători pentru a obține informații despre Bunuri sau Servicii pe acea pagină.

Răspuns – informație scrisă transmisă utilizatorului/clientului/cumpărătorului care a adresat o întrebare pe site, pe pagina unui anumit bun. Răspunsul este o explicație oferită de un utilizator/client/cumpărător către alt utilizator/client/cumpărător într-o discuție.

Document – acești Termeni și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis, cum ar fi: e-mail/SMS/telefon/mobil, care conține informații generale și tematice, informații despre produse similare sau complementare celor achiziționate, informații despre oferte sau promoții, informații despre Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Contul meu/Invită la Job” sau în secțiunea “Cont/Preferate”, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetările de piață și sondajele de opinie.

Tranzacție – colectarea sau restituirea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către CurlyPelican către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesorului de carduri sau a serviciilor Paypal, convenite de Vânzător, indiferent de metoda de livrare.

Specificații – toate specificațiile și descrierile bunurilor și serviciilor, așa cum sunt specificate în descrierea lor.

Date personale – Orice informație referitoare la o persoană naturală identificată sau identificabilă (‘subiect de date’); în principiu, reprezintă date personale: nume și prenume ale persoanei, domiciliu, adresă de e-mail, CNP, număr de telefon, coduri de identificare a clienților / identificator online, date de localizare, etc.;

Operator de date personale – Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale;

Consentimentul subiectului de date – Înseamnă orice manifestare a voinței libere, specifice, informate și neechivocă a subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă, ca datele sale personale să fie prelucrate;

Prelucrare – orice operațiune sau ansamblu de operațiuni asupra datelor personale, respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, furnizarea, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, reprezentând orice fel de operație legată de datele personale;

2. Prezentare generală a documentului

2.1. Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.curlypelican.com și a subdomeniilor sale sau a Conținutului Serviciilor oferite de site, de către Membru sau Client, persoane fizice sau juridice. Vă rugăm să citiți acest document cu atenție pentru a preveni orice consecințe neplăcute, care pot fi apreciate de către Utilizator / Membru / Client ca având un impact negativ asupra datelor și / sau informațiilor sale furnizate către Leotex Srl.

2.2. Furnizarea serviciilor și/sau produselor va începe imediat după ce au fost finalizate toate formalitățile necesare de înregistrare. Prin optarea pentru înregistrare, Membrul/Clientul se angajează să furnizeze numele corect, adresa și alte informații necesare pentru desfășurarea comenzilor plasate. Pentru a corecta sau actualiza aceste informații, accesați meniul “Setări profil” în aplicația “Panoul meu de control”. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile rezultate din utilizarea acesteia. Leotex nu poate fi făcută responsabilă pentru incidentele rezultate din neglijența utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale, etc.

2.3. Utilizarea, inclusiv a site-ului curlypelican, implică acceptarea de către Membru sau Client a acestor termeni și condiții; Clientul se angajează să monitorizeze constant termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În caz de dezacord, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul comenzii și a notificării scrise de către Leotex Srl.

2.4. Prin utilizarea Site-ului / Conținutului / Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile rezultate din utilizarea sa. Este, de asemenea, responsabil pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau orice alte daune cauzate Site-ului, Conținutului, Serviciului furnizat de Leotex Srl prin intermediul site-ului curlypelican sau oricărui vânzător, furnizor cu care Leotex Srl a încheiat contracte, în conformitate cu legislația românească și legislația europeană.

2.5. Dacă Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu este de acord cu acest Document referitor la termeni și condiții, acesta va trimite un e-mail la office@curlypelican.com, de asemenea, Utilizatorul sau Clientul poate să renunțe în orice moment și poate retrage oricând consimțământul exprimat prin acord pentru a renunța: la accesul la Serviciu, la alte servicii oferite de Leotex Srl prin intermediul Site-ului www.curlypelican.com, în acest sens Utilizatorul sau Clientul va trimite un e-mail.

2.5.1. Dacă Utilizatorul sau Clientul nu dorește să primească de la site-ul curly pelican newslettere/alerte sau comunicări realizate în scopuri de marketing și publicitate, promoții prin orice mijloc de comunicare.

2.6 Proceduri de Dezabonare și Ștergere a Datelor Personale

2.6.1. Canalul poate pune la dispoziție solicitarea de dezabonare în orice comunicare prin e-mail sau prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa persoanei responsabile pentru protecția datelor personale office@curlypelican.com.

2.6.2. Utilizatorul sau Clientul, conform prevederilor și regulilor privind protecția datelor personale, are dreptul să solicite ȘTERGEREA datelor sale personale prelucrate în scopuri comerciale de către Leotex în baza contractului convenit de părți. Adresa și persoana responsabilă pentru protecția datelor sunt office@curlypelican.com.

2.6.3. Utilizatorul sau Clientul poate reanaliza oricând decizia sa de a nu fi de acord și/sau de a nu accepta documentul, exprimând Acordul pentru document în ceea ce privește termenii și condițiile în forma în care acestea vor fi disponibile la acea vreme pe site-ul www.curlypelican.com.

2.7 Publicul Țintă al Site-ului

Acest site se adresează atât membrilor individuali, cât și companiilor. Persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani, care au parcurs pașii de înregistrare corespunzători și care nu au fost suspendate sau eliminate de către Leotex Srl, indiferent de motivul suspendării sau eliminării. Prin devenirea membru, persoana declară că îndeplinește condițiile menționate mai sus.

3. Documente Contractuale

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefon sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.

3.2. Notificarea primită de Cumpărător, după plasarea Comenzii, are rol informativ și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare este realizată electronic (prin e-mail) sau telefonic.

3.3. Din motive întemeiate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă. În cazul modificării cantității de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, Cumpărătorul va fi notificat la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat Vânzătorului la plasarea Comenzii, iar suma plătită va fi returnată.

3.4. Contractul este considerat încheiat între Vânzător și Cumpărător odată cu primirea de către Vânzător, prin e-mail și/sau SMS, a confirmării disponibilității serviciului, a datei și a orei acceptate de ambele părți, atât de furnizorul de servicii, cât și de cumpărătorul de servicii.

4. Conținutul Site-ului, Dreptul de Proprietate Intelectuală și Industrială

4.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentat pe site, este proprietatea exclusivă a curlypelican, fiind rezervate toate drepturile obținute în mod direct sau indirect în acest sens.

4.2. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul nu poate copia, distribui, publica, transfera către terți, modifica și/sau altera în alt mod, utiliza, asocia, afișa, include orice Conținut în orice alt context decât cel original destinat de curlypelican, eliminarea semnelor care indică dreptul de autor curlypelican asupra conținutului și participarea la transferul, vânzarea, distribuția de materiale prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, exceptând consimțământul expres scris al curlypelican.

4.3. Orice conținut la care Clientul sau Cumpărătorul sau Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloace este supus Documentului, cu excepția cazului în care Conținutul este însoțit de un acord specific și valid de utilizare încheiat între curlypelican și acesta, fără nicio garanție implicită sau expresă făcută de curlypelican cu referire la respectivul conținut.

4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul doar în scopuri personale sau non-comerciale, numai dacă nu intră în conflict cu prevederile documentului.

4.5 Niciun Conținut transmis Cumpărătorului, Utilizatorului sau Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizionare, nu constituie o obligație contractuală din partea curlypelican de a media transferul Conținutului, dacă există vreunul, către respectivul Conținut.

4.6 Orice utilizare a conținutului în scopuri altele decât cele expres permise de acest document sau acordul de utilizare însoțitor, după caz, este interzisă.

5. Contact clienți/membri/afiliați

5.1. Leotex Srl va publica pe site-ul www.curlypelican.com identificarea completă și corectă și datele de contact ale vânzătorului.

5.2. Prin utilizarea formularului de profil furnizat pe site-ul curlypelican, Membrul, Clientul, Vânzătorul declară și este de acord să fie contactat prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice, de către Leotex Srl, fără nicio obligație din partea companiei în acest sens, înțelegând că prin completarea informațiilor referitoare la datele sale de contact, cum ar fi nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon etc., aceste date vor fi procesate și evidențiate în baza de date în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv pentru desfășurarea activității economice și comerciale a companiei. Pentru detalii și informații suplimentare cu privire la prelucrarea și administrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să consultați și pagina Politicii de Confidențialitate utilizând link-ul următor: https://curlypelican.com/privacy-policy/

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel o obligație din partea Leotex Srl de a contacta membrul sau clientul.

5.4. Accesarea site-ului, utilizarea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate către Leotex Srl se realizează electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil membrului, clientului, vânzătorului, care, în acest sens, acceptă primirea notificărilor de la Leotex Srl în formă electronică, inclusiv comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin reclame pe site.

5.5. Clientul declară în mod expres că detine drepturile asupra detaliilor de contact furnizate (adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare) și că acestea pot fi utilizate de către Leotex Srl în comunicările sale cu Clientul, Utilizatorul.

6. Newslettere și Alerte

6.1. Atunci când membrul / clientul / furnizorul de servicii creează un cont pe site, acceptând documentul (Termenii și Condițiile), va putea primi în format electronic și/sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau reclame pe site.

6.2. Datele preluate de la Membru în scopul trimiterii newsletterelor și/sau alertelor pot și vor fi utilizate de către Leotex Srl în limitele Politicii de Confidențialitate.

6.3. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către membru/client poate fi făcută în orice moment. 6.3.1. Utilizând link-ul special conceput în orice newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mailului în secțiunea “Click aici pentru dezabonare”), acolo unde această opțiune este tehnic posibilă, de obicei în partea de jos a e-mailului; 6.3.2. Retragerea consimțământului pentru primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptarea acestui document și va intra în vigoare doar pentru viitor după comunicarea intenției de retragere.

6.4. Leotex Srl își rezervă atât dreptul de a selecta persoanele către care va trimite newslettere și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru / client sau furnizor de servicii care a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nicio notificare ulterioară.

7. Angajament din partea Leotex sau orice notificare prealabilă în acest sens.

8. Politica de Confidențialitate

Deoarece Leotex Srl acordă o importanță deosebită protecției datelor personale, am dedicat o pagină drepturilor acestora pentru utilizatori / clienți sau furnizori de servicii. Ne puteți contacta, de asemenea, la adresa de e-mail data.protection@curleypelican.com, adresă destinată exclusiv protecției datelor personale. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail menționată mai sus, dar puteți vizita și pagina dedicată în mod specific Protecției Datelor Personale, făcând clic pe următorul link https://curleypelican.com/privacy-policy/

9. Politica de Utilizare a Cookie-urilor pe www.curleypelican.com

Pentru o explicație detaliată a ceea ce înseamnă cookie-urile, am creat o pagină specială, pe care o puteți găsi făcând clic pe următorul link https://curleypelican.com/cookie-policy/. De asemenea, când vă conectați pentru prima dată la site, vi se solicită să fiți de acord cu politica privind cookie-urile.

10. Plata cu cardul

Dacă Clientul / Utilizatorul optează pentru plata online cu cardul pentru valoarea comenzilor, contractului sau contractelor, autorizarea și transmiterea la Settlement a tranzacțiilor de acceptare a cardurilor se fac exclusiv prin soluțiile integrate PayPal sau Stripe. Acestea sunt furnizorii soluțiilor software ale Leotex Srl pentru facilitarea comerțului electronic, serviciilor de plată online, administrării plăților și protecției anti-fraudă. Sunt acceptate toate tipurile de carduri VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le activeze pentru plata online. Alte metode de plată prin PayPal. Leotex nu solicită sau stochează nicio informație cu privire la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele vânzătorilor de plăți online.

10.1. Accesul pentru plasarea unei comenzi este permis oricărui utilizator/cumpărător în felul următor:

 • A) Pentru persoanele înregistrate, dar numai dacă au peste 18 ani;
 • B) Pentru persoanele care vizitează site-ul fără a fi înregistrate, dar numai dacă au peste 18 ani.

10.2. Din motive întemeiate, curly pelican își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului / Cumpărătorului la plasarea unei Comenzi și/sau la unele dintre metodele de plată acceptate, dacă consideră că, pe baza comportamentului sau activității Utilizatorului / Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia curlypelican în vreun fel. În ambele cazuri, utilizatorul / cumpărătorul poate contacta Departamentul de Servicii Clienți curlypelican la office@curleypelican.com pentru informații cu privire la motivele acestor măsuri.

10.3. Fiecare membru poate avea doar un cont de cumpărător. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți membri / clienți, dar furnizorii de servicii pot crea atât un cont de cumpărător, cât și un cont de furnizor de servicii, dar adresa de e-mail și utilizator trebuie să fie diferite.

10.4. În cazul suspendării contului, Leotex Srl își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Comenzile plasate din conturi suspendate sau anulate vor fi anulate automat.

10.5. CurleyPelican poate publica pe www.curleypelican.com informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții efectuate de acesta sau de orice alt terț cu care curleypelican a încheiat acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

10.6. Toate tarifele legate de Serviciile prezentate pe Site sunt exprimate în Lei. Leotex Srl este o companie românească, plătind TVA: CUI RO19200280. Din acest motiv, prețurile afișate includ TVA, în funcție de țară procentul poate fi diferit.

10.7. În cazul plăților online, Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru alte costuri suplimentare privind eventuale schimburi valutare.

10.8. Toate informațiile utilizate pentru a descrie Bunurile și/sau Serviciile disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea site-ului curlypelican sau a vânzătorului, ci sunt utilizate exclusiv în scop de prezentare.

10.9. Pentru clienți, în afară de costul produsului, pot exista costuri suplimentare precum transportul sau ambalajul special sau personalizarea specială a produselor.

10.10. Produse și servicii Leotex pe site-ul www.curlypelican.com

10.10.1. Leotex poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de aceasta sau de orice alt terț cu care Leotex a încheiat contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

10.10.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv utilizării personale a Clientului.

10.10.3. Leotex Srl poate limita posibilitatea de a cumpăra produse sau servicii disponibile pe site într-un anumit moment, pentru unul sau mai mulți clienți, din motive întemeiate.

10.10.4. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în LEI, folosind informațiile furnizate de către Client. Leotex nu este responsabilă pentru corectitudinea informațiilor furnizate de către Client pentru factură sau pentru imposibilitatea deducerii unor cheltuieli din cauza informațiilor furnizate incorect de către Client. Facturile sunt emise după cum urmează: pentru clienții Leotex Srl dacă achiziționează produsele afișate pe site-ul Leotex și pentru Vânzătorii pentru comisionul aplicat acestora pentru vânzările realizate pe site-ul www.curlypelican.com. Pentru corecturi (anulare, returnare) se emit facturi de anulare. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în rapoartele fiscale. Corecturile nu sunt acceptate, cu excepția schimbărilor aduse facturilor prin metode și termene legale.

10.10.5. Plata pentru produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului poate fi făcută fie online cu cardul bancar, fie prin PayPal, utilizând diversele carduri menționate.

10.11.6. Informațiile utilizate pentru a descrie produsele, serviciile, caracteristicile și funcțiile disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/link-uri către alte site-uri, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea curlypelican.com; acestea sunt utilizate în scop de prezentare. Leotex își poate retrage orice ofertă de produse sau o poate schimba în orice moment până la plasarea comenzii, fără a aduce prejudicii sau alte penalități oricărui client potențial.

11. Comandă online pentru produsele CurlyPelican

11.1. Clientul/utilizatorul poate plasa comenzi pentru produsele vândute într-un anumit moment, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp; după perioada indicată, nu se mai pot plasa comenzi și articolele care nu mai sunt vizibile pe www.curlypelican.com. Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va schimba, fiind ferm. Comenzile nu mai pot fi plasate pentru o ofertă expirată. Leotex își poate modifica prețurile, ofertele și cantitățile în orice moment, conform criteriilor interne, în concordanță cu comenzile și contractele deja plasate. Leotex Srl nu poate fi obligată să mențină un anumit preț, cu excepția comenzilor deja plasate; clienții potențiali care vizualizează ofertele dar nu plasează comenzi nu pot solicita un preț sau ofertă diferite de cele afișate pe site-ul www.curlypelican.com.

11.2. Prin completarea comenzii, Clientul este de acord că toate datele furnizate de el, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate în momentul plasării comenzii, așa cum sunt menționate în acest document și în comanda emisă.

11.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de Leotex Srl atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de Leotex Srl, direct sau prin subcontractanți. Mai mult, înainte de validarea comenzii Clientului și înainte de trimiterea produselor digitale, Leotex Srl are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / convenit de către Leotex prin telefon sau e-mail, pentru a obține confirmarea datelor personale de identificare și de livrare de la Client. Clietenții sunt de acord că Leotex Srl nu poate fi obligată să valideze sau să livreze produse persoanelor care nu au confirmat datele de livrare și identificare.

11.4. Leotex Srl poate refuza o comandă după o notificare prealabilă adresată Clientului, fără obligații între părți și fără ca o parte să poată solicita compensații, în următoarele situații:

 • Eșec/invalidare tranzacție online;
 • Nepreluarea de către banca emitentă a cardului/ tranzacției Clientului;
 • Furnizarea datelor incomplete sau incorecte de către Client;
 • Activitatea Clientului poate cauza daune site-ului www.curlypelican.com, companiei Leotex Srl și/sau partenerilor săi;
 • Clientul utilizează Serviciul într-un mod incompatibil cu utilizarea normală și în deplină buna-credință sau își exercită drepturile pentru a prejudicia sau a dăuna Leotex Srl. De asemenea, dacă clientul se comportă necorespunzător, plasează comenzi succesive și le închide sau se angajează în prestarea de servicii și nu onorează comenzile, etc.

11.5. Dacă Clientul renunță la o comandă cu plată în avans, prin transfer bancar confirmat sau soluție de plată online cu card și în care banca emitentă a cardului clientului a autorizat tranzacția bancară, această sumă va fi rambursată de Leotex Srl în maxim 14 zile de la data la care Leotex Srl a luat cunoștință de acest fapt. Pentru a se lua în considerare solicitarea, clientul va trimite această cerere prin e-mail la office@curlypelican.com.

11.6. În cazul încetării contractului din cauza Leotex Srl, dacă Clientul a efectuat plata în avans, prin transfer bancar confirmat sau soluție de plată online cu card și în cazul în care banca emitentă a cardului clientului a autorizat tranzacția bancară, această sumă va fi rambursată de Leotex Srl în termen de maxim 7 zile de la momentul încetării contractului.

11.7. O comandă plasată poate fi modificată doar în următoarele situații și numai la cererea Clientului: a) Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail la office@curlypelican.com menționând clar cererea și numărul comenzii;

b) Creșterea cantității unui produs existent într-o comandă, un produs care se află într-o campanie activă în momentul solicitării adăugării comenzii;

c) Dorește alt tip de produs;

d) Dorește să schimbe metoda de plată;

e) Modificarea datelor pentru facturare. Pentru facturile deja emise, nu se pot face modificări referitoare la persoana juridică / fizică (înlocuirea cu o nouă persoană), doar corecturi (ale numelui / numelor, detaliilor de contact și așa mai departe).

f) în cazul produselor digitale, după descărcare, acestea nu pot fi returnate. Doar în cazuri excepționale, atunci când descrierea a fost incorectă sau nu a corespuns (de exemplu, numărul de pagini, dimensiunea produsă în MB, limba în care este dedicată etc.).

11.8. Dacă un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile existente la acel moment păstrează datele definite/acceptate de Client înainte de momentul modificării, luând în considerare livrarea și contactul, noile date modificate corespunzător.

11.9. Clientul/Membru nu poate plasa comenzi telefonice. Clientul/Membru nu poate solicita o modificare a comenzii prin telefon.

12. Politica și Procesul Nostru de Returnare

12.1. Returnați rapid și ușor produsele prin intermediul Portalului Nostru de Returnare! Clienții vor putea achiziționa și returna produsele.

12.2. Aveți 14 de zile de la data livrării pentru a returna produsul, iar noi vom returna suma de bani în maxim 14 zile. Pentru produsele digitale, nu este posibil să se returneze banii, cu excepția situației în care produsele descărcabile nu sunt complete.

13. Contract și Finalizare

13.1. Leotex va emite și transmite către Client toate documentele necesare care atestă achiziția produselor/serviciilor de către Client în conformitate cu legislația în vigoare.

13.2. Leotex Srl va facilita informarea Clientului cu privire la starea comenzii sale, prin trimiterea unui e-mail cu informații la adresa indicată de acesta. Factura emisă va include toate mențiunile precum abonamentul, funcțiile disponibile, perioada, și așa mai departe.

13.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către client de către Leotex Srl devine un contract onorat.

13.4. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

13.5. În cazul în care există diferențe între numărul de produse comandate sau funcțiile pachetelor comandate și ceea ce a primit clientul, clientul are obligația de a notifica Leotex Slr în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea pachetului, prin e-mail la office@curlypelican.com, furnizând detalii conexe.

13.6. Timpul de activare al abonamentelor sau creditelor din orice comandă este comunicat expres la momentul plasării acesteia și reprezintă un interval de zile influențat de timpul de procesare și numărul de comenzi, zile lucrătoare ale lunii, numărul de produse din comandă și timpul de procesare al fiecărui produs etc.

13.7. Livrările produselor se vor face de obicei în aceeași zi cu perioada asumată la plasarea comenzii (variază între 1 minut și câteva ore în funcție de viteza internetului), iar Clientul poate obține informații despre starea livrării în orice moment. Dacă produsul poate fi livrat după termenul menționat mai sus, Leotex Srl va informa imediat Clientul prin e-mail, oferind două opțiuni: Clientul renunță fie la comandă/fie la produs în scris, fie acceptă noul termen de livrare propus. Dacă plata a fost efectuată înainte de livrare, sumele plătite vor fi rambursate integral conform legii, într-un maxim de 14 zile de la data anulării.

14. Calitate și Garanții

14.1. Calitatea software-ului pe care este construită platforma este garantată de producătorii săi. Leotex Srl este licențiată pentru acest software. Software-ul este actualizat constant pentru a asigura funcționarea corectă.

14.2. Leotex Srl dispune de o platformă protejată cu un antivirus de calitate, dar nu poate fi făcută responsabilă pentru orice atacuri cibernetice, disfuncționalități ale internetului în zona clientului sau pentru dispozitivele clientului defecte.

14.3. Detalii clare despre caracteristicile fiecărui produs sunt furnizate pe site. În cazul în care există întrebări despre anumite caracteristici, clientul poate solicita mai multe informații prin e-mail la office@curlypelican.com.

14.4. Clientul Leotex Srl poate returna produsele achiziționate în temeiul contractului și are dreptul de a primi valoarea totală plătită pentru produse, în următoarele situații: produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc.) față de comanda plasată; produsele, funcțiile din pachetul achiziționat nu funcționează; dacă clientul dorește să se retragă de pe site, el îl va notifica la adresa de e-mail office@curlypelican.com, iar în maxim 2 zile lucrătoare Leotex Srl va lua măsurile necesare pentru a rezilia contractul.

15. Termeni și Condiții pentru Achiziționarea Produselor de la Partenerii Leotex prin Platforma www.curlypelican.com

15.1. Despre site-ul www.curlypelican.com, acesta este sistemul prin care se vând produse și produse digitale. Clienții pot comanda ambele tipuri de produse, dar acestea vor fi evidențiate diferit în lista de cumpărături a clientului. Produsele afișate pe site-ul www.curlypelican.com sunt marcate cu timpul de livrare pentru fiecare produs, în funcție de țară și de furnizorii de produse. Cumpărătorul poate primi mai multe pachete ale comenzii la diferite momente de livrare, în funcție de țara furnizorului.

16. Frauda

16.1. Proprietarul Leotex al www.curlypelican.com nu solicită informații de la clienții sau utilizatorii săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefon / SMS / etc.) cu privire la datele confidențiale, conturi bancare/carduri sau parole personale.

16.2. Clientul / Membrul asumă întreaga responsabilitate pentru dezvăluirea de către o terță parte a datelor sale confidențiale.

16.3. Leotex nu are nicio responsabilitate în cazul în care un membru / client este prejudiciat în vreun fel de o terță parte care pretinde că este sau reprezintă interesele Leotex Srl sau www.curlypelican.com.

16.4. Clientul sau membrul va informa Leotex Srl despre astfel de încercări, utilizând detaliile de contact prin e-mail la data.protect@curlypelican.com și office@curlypelican.com. Propriul său panou de control are, de asemenea, capacitatea de a schimba parola și numele de utilizator în orice moment.

16.5. Leotex Srl nu promovează SPAM-ul. Orice membru / client care și-a furnizat explicit adresa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client pentru acea adresă de e-mail.

16.6. Comunicările realizate de Leotex Srl prin mijloace electronice de comunicare la distanță prin e-mail conțin datele complete și conforme de identificare ale expeditorului sau link-uri către acestea, la data transmiterii conținutului.

16.7. Pentru următoarele acțiuni, Leotex Srl își rezervă dreptul de a iniția acțiuni penale împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au realizat aceste scopuri: să încerce să acceseze datele oricărui alt tip de membru / client utilizând un cont sau prin orice altă metodă. Să modifice conținutul Site-ului sau orice corespondență trimisă în orice mod de Leotex Srl membrului / clientului. Să afecteze funcționarea serverului (s) care rulează site-ul. Pentru accesarea sau divulgarea oricărei terțe părți care nu are autoritatea legală necesară, conținutul trimis în orice fel de Leotex Srl membrului / clientului când nu este destinatarul legitim al conținutului.

17. Limitare de Răspundere

17.1. Leotex Srl nu poate fi făcută responsabilă în niciun fel față de niciun membru / client care utilizează site-ul sau conținutul, cu excepția limitărilor prevăzute în articolele care alcătuiesc termenii și condițiile.

17.2 Dacă un Membru / Client consideră că un Conținut postat în orice mod de Leotex Srl încalcă drepturile de autor sau orice alt drept, acesta poate contacta Leotex Srl pentru detalii, conform datelor de contact la office@curlypelican.com, astfel încât Leotex Srl să poată lua o decizie informată.

17.3 Leotex Srl nu garantează accesul Membrului sau clientului la site sau serviciu în absența înregistrării sale prin parcurgerea etapelor de înregistrare pe site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau modifica parțial și/sau complet conținutul, de a reproduce sau în parte conținutul, de a copia sau exploata în orice alt mod orice conținut sau de a transfera către orice terț conținutul la care a avut și/sau dobândit acces, pe baza unui acord de utilizare, fără consimțământul scris prealabil al Leotex Srl.

17.4 Leotex Srl nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri accesate prin link-uri de conținut, indiferent de natura acestor link-uri. Pentru aceste site-uri, responsabilitatea revine în întregime proprietarilor lor. Pe platforma www.curlypelican.com, Leotex Srl oferă posibilitatea de a completa profilul clientului pentru a încărca propriile adrese web sau rețele sociale. Singurii responsabili pentru acestea sunt proprietarii profilurilor respective.

17.5 Leotex Srl nu este responsabil pentru utilizarea site-urilor și/sau a conținutului transmis Membrului sau Clientului, prin orice mijloace, prin site-uri, prin e-mail sau către un angajat al Leotex Srl, atunci când astfel de utilizări ale conținutului pot provoca daune de orice fel Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în această transferare de conținut.

17.6 Leotex Srl nu oferă garanții directe sau indirecte precum:

 • Serviciile se vor adapta cerințelor clientului;
 • Serviciul va fi ininterrupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • Produsele / serviciile obținute gratuit sau contra cost vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului. În cadrul prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt în niciun fel responsabili pentru relațiile sau consecințele care rezultă, dar nu se limitează la achiziții, oferte speciale, promoții, parteneriate sau orice alt tip de relație/conexiune/trasacție/colaborare/etc. care poate apărea între client sau membru și oricare dintre cei promovați direct sau indirect prin site.

18. Forța majoră și evenimente fortuite

18.1 Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, niciuna dintre părțile contractante, care este încă în desfășurare, nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp și/sau în mod corespunzător, în întregime sau parțial, a oricărei obligații aferente contractului, dacă neîndeplinirea acelei obligații a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

18.2 Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este obligat să informeze celălalt imediat și complet cu privire la producerea acestuia și să ia orice măsuri la dispoziție pentru a limita consecințele acestui eveniment.

18.3 Dacă în termen de 15 zile de la data producerii acestuia, evenimentul respectiv nu încetează, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea completă a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde alte daune.

18.4 Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor în termen de 30 de zile de la data evenimentului.

18.5 Excepțional, Leotex Srl și din cauza unui eveniment fortuit (cum ar fi atacuri cibernetice sau atacuri de server), livrarea de produse poate să nu fie posibilă. În acest caz, Clientul va putea primi o reducere la următoarele abonamente sau prelungirea lor cu perioada în care nu le-a activat sau mai multe conexiuni.

9. Litigii

19.1 Prin utilizarea/vizitarea/vizionarea/etc. site-urilor și/sau a oricărui conținut trimis de Leotex Srl către Utilizator/Client/Furnizor de servicii prin accesare și/sau expediere prin orice mijloace, acesta declară că este de acord cel puțin cu prevederile “Termenilor și condițiilor”.

19.2 Orice dispută referitoare la acești Termeni și Condiții care poate apărea între Utilizator/Client/Furnizor de servicii va fi rezolvată pe cale amiabilă.

19.3 Orice dispută, de orice fel, care poate apărea între membru și Leotex Srl sau partenerii săi va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu este posibilă, disputa va fi soluționată de către instanța competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

19.4 Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Leotex Srl oferă Membrului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea în afara instanței a posibilelor litigii, utilizând platforma europeană de soluționare a litigiilor online (platforma SOL), un instrument digital creat de Comisie pentru a facilita soluționarea în afara instanței, independentă, imparțială, transparentă, eficientă, rapidă și echitabilă a litigiilor privind obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau furnizare de servicii online între un consumator rezident în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. În acest sens, se poate utiliza următorul link către platformă: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

19.5 Acest document a fost întocmit și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. Legea aplicabilă – Jurisdicție Acest acord este supus legii române. Orice litigiu între Leotex Srl și Clienți/Cumpărători va fi soluționat pe cale amiabilă sau, în caz contrar, litigiile vor fi rezolvate de instanțele românești competente din Iași, România.

20. Termeni și condiții pentru afiliere pentru www.curlypelican.com

20.1 Termenii și condițiile serviciului de afiliere menționați ca Serviciul în scurt, sunt destinați să ofere Afiliaților o înțelegere a condițiilor în care funcționează acest Serviciu, pentru a reglementa modul în care promovarea recompensată cu comisioane poate fi efectuată într-un mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet, cât și pentru Furnizor.

20.2 Introducere în termeni și condiții pentru serviciul de afiliere. Informațiile prezente sub denumirea “Termeni și condiții ale Serviciului de Afiliere” (“Termeni și condiții ale Serviciului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Serviciului dezvoltat și operat de Leotex Srl, cu sediul în Localitatea Brătuleni, Strada Bisericii Nr 38 B, Județul Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2823/2006, CUI RO19200280, e-mail: leotexsrl@yahoo.com, denumită în continuare Furnizorul. Pentru a utiliza Serviciul, este obligatoriu să se accepte Termenii și Condițiile Serviciului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Platformei, existând în data utilizării Serviciului.

Finalizarea procesului de înregistrare în cadrul Platformei echivalează cu acceptarea neechivocă și irevocabilă a Termenilor și Condițiilor Serviciului, inclusiv a politicilor de comision și condițiilor stabilite de fiecare Anunțator pentru Promovarea Online.

După înregistrarea în Platformă, utilizarea Serviciului este echivalentă cu acceptarea modificărilor aduse Termenilor și Condițiilor Serviciului și/sau versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Serviciului, indiferent dacă Afiliatul a validat sau nu aceste modificări/versiuni în Platformă.

Termenii și Condițiile Serviciului pot fi modificați în orice moment de către Furnizor, astfel încât utilizatorii Serviciului (Afiliații) se obligă să verifice și să urmărească constant orice actualizări comunicate în cadrul Platformei, acestea fiind obiectabile de la data afișării lor pe Platformă. În cazul nerespectării Termenilor și Condițiilor Serviciului, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula Comisioanele câștigate și neplătite ale Afiliatului, de a întrerupe utilizarea Serviciului și de a dezactiva Contul Afiliatului, fără nicio altă obligație sau răspundere din partea Furnizorului.

20.3 Definiții și Termeni Pentru Afiliere

 • Furnizorul: Entitatea legală care utilizează Platforma și Serviciul pentru a obține Conversii, în urma Promovării Online, prin intermediul Afiliaților;
 • Afiliatul: Persoana care îndeplinește condițiile stabilite în Termenii și Condițiile Serviciului și care utilizează Serviciul și Platforma pentru a genera pentru Furnizor acțiunile predefinite (Conversii) recompensate, prin Promovarea Online;
 • Profitul curent: Reprezintă suma de Comisioane obținute de Afișiat, aprobate și neîncasate, disponibile în Contul Afiliatului;
 • Profitul plătibil: Reprezintă Profitul Curent înregistrat în Contul Afiliatului la data de 10 a fiecărei luni, care depășește pragul minim de retragere și care va fi plătit Afișiatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) Afișiatul a semnat și a trimis Furnizorului Contractul de Comision (în cazul Afiliaților, persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de Servicii de Marketing (în cazul Afiliaților, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice) și Furnizorul a primit acest Contract; b) Afișiatul nu a dezactivat opțiunea de plată automată;
 • Codul Afiliatului: Înseamnă codul generat de Platformă, utilizat de Afișiat pentru a realiza Promovarea Online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum și înregistrarea, verificarea și validarea Conversiilor;
 • Comisionul: Reprezintă suma de bani stabilită de fiecare Furnizor, cu care recompensează Afiliații pentru fiecare Conversie generată în beneficiul lor prin intermediul Platformei și Serviciului; comisionul are valoarea de 4% din valoarea totală a comenzii, excluzând costurile de transport ale produsului și prețul net al produsului fără TVA;
 • Contractul: Reprezintă acești termeni și condiții citiți și acceptați în totalitate de către Afiliați;
 • Contul Afiliatului: Reprezintă spațiul de lucru al Afișiatului în cadrul Platformei, unde sunt disponibile informații despre performanța activității sale de afiliat, numărul de Conversii generate, Câștigurile Curente precum și notificări de interes de la Furnizor (inclusiv orice actualizări la Termenii și Condițiile Serviciului);
 • Conversia: Reprezintă acțiunea realizată online, predefinită de Furnizor, întreprinsă de Vizitatori în favoarea Furnizorului, în urma Promovării Online efectuate de Afișiat prin intermediul Platformei. Aceasta poate fi, fără a fi limitată, comandarea online a bunurilor și/sau serviciilor, solicitarea de oferte, înregistrarea pentru a participa la diverse evenimente/campanii de marketing, utilizarea anumitor servicii, abonarea la newslettere;
 • Instrumentele de promovare: Reprezintă instrumentele specifice puse la dispoziție de Platforma Afiliatului pentru a genera Conversii în beneficiul Anunțatorilor, numărarea acestora și calcularea Comisioanelor aferente;
 • Media Online: Reprezintă ansamblul generic al tuturor locurilor în care promovarea poate fi realizată prin intermediul Internetului;
 • Modurile de promovare: Reprezintă tehnicile prin care Media Online poate fi utilizată pentru a promova prin intermediul Internetului. De exemplu, acestea pot fi metode de promovare: publicarea de conținut în rețelele sociale, utilizarea publicității plătite, scrierea de articole pe bloguri, utilizarea de bannere pe site-uri web, etc.;
 • Perioada de recurență: Denotă perioada maximă de timp stabilită de Furnizor, în care Conversia poate fi înregistrată și care începe din momentul ultimului acces (clic) al Vizitatorului la Instrumentul de Promovare utilizat de Afiși
 • Platforma: Reprezintă sistemul tehnic de afiliere dezvoltat și operat de Furnizor, pus la dispoziția Afișiatului pe domeniul www.curlypelican.com, împreună cu toate informațiile de interes și instrumentele specifice necesare pentru a putea utiliza Serviciul, respectiv pentru a genera, prin Promovări Online, Conversii în favoarea Furnizorului.
 • Pragul minim de retragere: Denotă suma minimă pe care Câștigurile Curente trebuie să o atingă pentru a se face o plată către Afiliat.
 • Promovarea Online: Reprezintă activitatea Afiliaților de a utiliza Instrumentele de Promovare, în Mediile Online convenite de Furnizor, în scopul obținerii Comisioanelor.
 • Serviciul: Reprezintă Serviciul de Afiliere pus la dispoziția Afiliaților prin intermediul căruia aceștia utilizează Platforma pentru a genera Conversii în beneficiul Furnizorului și pentru a fi recompensați cu Câștiguri Plătibile.
 • Slider: Denotă Instrumentul de Promovare care permite Afișiatului să aleagă acele oferte (produse, servicii, promoții, etc.) ale Furnizorului pe care dorește să le utilizeze pentru Promovarea Online.
 • Vizitator: Este persoana care accesează Site-ul Furnizorului prin intermediul Instrumentelor de Promovare utilizate de Afișiat.
 • Site web: Este o pagină sau un grup de pagini web interconectate având o temă și un nume de domeniu comun.

20.4 Înregistrarea Contului Afiliat

20.4.1. Urmează să fie acceptate și să devină Afiliați următoarele categorii de persoane:

 • a) Persoană fizică (neautorizată) cu vârsta peste 18 ani;
 • b) Persoană fizică autorizată (PFA) cu obiectul de activitate de marketing și/sau publicitate;
 • c) Persoană juridică cu activitate de marketing și/sau publicitate.

20.4.2. Companiile care promovează și prestează servicii de marketing. Furnizorul își rezervă dreptul de a condiționa în orice moment continuarea colaborării cu acești Afiliați de autorizarea pentru furnizarea serviciilor de marketing.

20.4.3. Pentru a putea utiliza Serviciul, este necesar să se creeze un Cont de Afiliat în cadrul Platformei. Un Afișiat poate avea doar un Cont de Afiliat în cadrul Platformei.

20.4.4. La crearea Contului de Afiliat și ulterior, în orice moment pe durata utilizării Serviciului, Afișiatul se obligă să furnizeze informații corecte și complete referitoare la identitatea sa și la Mediile Online pe care le va utiliza pentru a genera Conversii în beneficiul fiecărui Anunțator.

20.5. Mediul Online, Metodele și Instrumentele de Promovare

20.5.1. Mediile online în care utilizarea Instrumentelor de Promovare este permisă vor trece printr-un proces de validare și aprobare din partea Furnizorului; Furnizorul poate impune, de asemenea, restricții suplimentare legate de Mediile Online în care permit Afiliaților să-și desfășoare Promovarea Online, aceste restricții fiind comunicate în cadrul Platformei.

20.5.2. Este interzisă utilizarea pentru obținerea Conversiilor a Mediilor Online pentru care Afișiatul nu are dreptul de a le utiliza în acest scop.

20.5.3. Site-urile care nu vor fi acceptate și aprobate ca Mediile Online includ, dar nu se limitează la:

 • a) au conținut sexual sau pornografic sau promovează astfel de conținut;
 • b) promovează violența, bigotismul sau discriminarea bazată pe rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau dizabilitate;
 • c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
 • d) implică, facilitează sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanțe ilegale;
 • e) implică, facilitează sau promovează terorismul, tulburările de ordine publică sau alte activități ilegale;

20.5.4. Afiliatul poate utiliza pentru generarea Conversiilor și se obligă să declare în avans în Platformă utilizarea următoarelor Medii Online și Metode de Promovare:

 • a) promovare în cadrul Site-urilor gestionate de către Afiliati, prin intermediul Instrumentelor de Promovare puse la dispoziție de Platformă.
 • b) campanii publicitare plătite prin Google Ads și/sau Facebook Ads;
 • c) promovare prin publicarea de conținut pe Facebook și/sau Instagram.

20.5.5. După verificarea Site-ului Afiliati, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu permite Promovarea Online pe acel Site.

20.5.6. Utilizarea oricăror alte metode de promovare în afara celor menționate la punctul 20.5.4. este condiționată de obținerea unui acord prealabil scris din partea Furnizorului. În acest sens, Afișiatul va furniza Furnizorului toate informațiile necesare referitoare la metoda propusă de promovare.

20.5.7. Este interzisă utilizarea oricăror Modalități de Promovare care cresc artificial numărul de clicuri, inclusiv, dar fără a se limita la: redirecționări automate involuntare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensa efectivă a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de Promovare, cu excepția tipurilor de cashback pe Website care au obținut anterior consimțământul scris al Furnizorului.

20.5.8. Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatii respectă condițiile de Promovare online și de a solicita în orice moment informații detaliate cu privire la Mediile Online, Metodele de Promovare utilizate, precum și diverse rapoarte și indicatori referitori la activitatea de afiliere (de exemplu: numărul de Vizitatori și vizualizări ale Site-ului, originea traficului pe Site, etc.). Afiliatul este obligat să furnizeze aceste informații cât mai curând posibil.

20.5.9. Afiliatul va utiliza Instrumentele de Promovare oferite de Platformă fără a le modifica, inclusiv fără a modifica și/sau scurta Codurile de Afiliere oferite.

20.5.10. Afiliatul se obligă să utilizeze Instrumentele de Promovare oferite de Platformă într-un mod corect, pentru a nu inducă în eroare terțe părți. În acest sens, este expres interzisă utilizarea linkurilor pentru Promovare Online care:

 • a) pot induce în eroare Vizitatorii, referindu-se la o pagină web, conținut sau ofertă comercială de natură diferită față de cea așteptată (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);
 • b) pot induce în eroare Vizitatorii prin nespecificarea clară a ceea ce fac referire, redirecționând persoanele către pagini web fără a putea anticipa conținutul acestora;
 • c) pot induce în eroare Vizitatorii prin asocierea cu imagini care nu au legătură cu pagina web către care sunt direcționați după accesare.

20.5.11. În cazul întreruperii, indiferent de motiv, a utilizării Serviciului, Afiliatul este obligat să renunțe imediat la utilizarea oricărui Instrument de Promovare, fiind exclusiv responsabil față de Furnizor pentru utilizarea neautorizată a Instrumentelor de Promovare.

20.6 Drepturile și Obligațiile Afiliatului

20.6.1. Drepturile Afiliatului sunt:

 • a) să utilizeze Instrumentele de Promovare în conformitate cu Termenii și Condițiile Serviciului și cu orice condiții impuse de Furnizor, în scopul generării de Conversii și obținerii de Comisioane;
 • b) să fie recompensat cu Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;
 • c) să fie notificat în avans de către Furnizor cu privire la posibilele modificări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului;
 • d) să primească informații periodice despre activitatea de afiliere, știri și performanțe ale Serviciului, concursuri și evenimente pentru Afiliati.

20.6.2. Obligațiile Afiliatului sunt:

 • a) să furnizeze informații corecte și complete cu privire la identitatea sa;
 • b) să folosească exclusiv Mediile Online, Metodele de Promovare și Site-urile declarate și aprobate de către Furnizor pentru Promovarea Online;
 • c) să furnizeze informații corecte și complete referitoare la statutul său de asigurat în sistemul de asigurare de stat, precum și orice altă informație de interes în vederea stabilirii obligațiilor fiscale și pentru a actualiza aceste informații ori de câte ori apar modificări;
 • d) să folosească de bună-credință Platforma și Instrumentele de Promovare puse la dispoziție de către Furnizor, fără a le altera în vreun fel;
 • e) să nu prejudicieze imaginea și/sau interesele Furnizorului prin orice activități întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;
 • f) să furnizeze prompt, la cererea Furnizorului, informațiile necesare pentru analiza și aprobarea Comisioanelor;
 • g) să notifice Furnizorul imediat ce a constatat disfuncționalități de orice fel pe Platformă;
 • h) să respecte toate obligațiile și condițiile specificate în celelalte capitole ale Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate pe Platformă în orice moment.

20.7 Drepturile și Obligații ale Furnizorului

20.7.1. Drepturile Furnizorului sunt:

 • a) Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afișiați a Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă, având posibilitatea de a solicita în orice moment informații complete referitoare la activitatea de afiliere desfășurată de către Afișiați;
 • b) Furnizorul își rezervă dreptul de a anula în orice moment câștigurile Afișiaților (Comisioane și/sau bonusuri) care nu respectă Termenii și Condițiile Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă, de a întrerupe utilizarea Serviciului și de a dezactiva Contul Afișiatului, fără nicio altă obligație sau răspundere;
 • c) Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca temporar sau de a restricționa accesul Afișiaților care nu respectă solicitările sale către Contul Afișiatului până când aceștia furnizează toate informațiile solicitate.

20.7. Rapoarte, Activitatea Aferentă Afiliatului: a) Furnizorul are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Serviciului, cu notificare prealabilă către Afiliați, prin orice metodă aleasă de Furnizor.

20.7.2. Obligațiile Furnizorului sunt: a) Să plătească Afiliaților Comisioanele aprobate, atunci când îndeplinesc toate condițiile necesare conform Termenilor și Condițiilor Serviciului; b) Să asigure funcționarea Instrumentelor de Promovare, înregistrarea Conversiilor și a Comisioanelor asociate; c) Să furnizeze, prin intermediul Contului de Afiliat, informații despre Conversiile generate, indiferent de statutul acestora (“aprobat”, “în așteptare”, “anulat”); d) Să comunice Afiliaților, în avans, prin orice metodă, orice modificări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului.

20.8. Bonusuri de Comisioane și Plata Afiliaților:

20.8.1. Acordarea Comisioanelor

20.8.1.1. Modalitățile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de Recurență, precum și orice condiții sau restricții suplimentare în legătură cu colectarea acestora sunt stabilite de către Furnizor, fiind afișate și actualizate permanent pe Platformă.

20.8.1.2. Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de Promovare furnizate de către Platformă, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul clic) care a condus la înregistrarea unei Conversii în beneficiul unui anumit Reclamant.

20.8.1.3. Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul.

20.8.1.4. Toate Conversiile și Comisioanele aferente vor fi calculate și înregistrate de către Furnizor prin intermediul Platformei și afișate în Contul de Afiliat.

20.8.1.5. Până la încasarea de către Afiliat, fiecare Comision poate avea unul din următoarele statusuri: a) “aprobat” – desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă cu respectarea Termenilor și Condițiilor Serviciului și aprobate spre plată Afiliaților de către Furnizor;

b) “în așteptare” – desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă, care nu au fost încă aprobate spre plată urmând a fi verificate de către Furnizor;

c) “anulat” – desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă, respins de către Furnizor conform Termenilor și Condițiilor Serviciului.

20.9. Plata Afiliaților:

20.9.1. În fiecare lună, la data de 30, Profitul de Plată este înregistrat în Contul Afiliatului care a atins Suma Minimă de Retragere în valoare de 50 de euro. Furnizorul va plăti Câștigurile de Plată Afiliaților care au activat opțiunea de plată automată, către contul bancar al Afiliatului indicat de acesta în Contract. Dacă Afiliatul nu notifică Furnizorul despre orice modificare a contului său bancar, Furnizorul este exonerat de orice responsabilitate referitoare la plată, orice plată făcută către contul bancar înregistrat în Contract fiind considerată validă.

20.9.2. Afiliatul care a dezactivat temporar plățile automate și care ulterior optează pentru reluarea lor va putea încasa Câștigurile de Plată începând cu a 30-a zi a lunii conform acestui capitol.

20.9.3. Pentru a efectua plata, Afiliații persoane fizice autorizate și Afiliații persoane juridice sunt obligați să emită o factură pentru Câștigurile de Plată și să o trimită Furnizorului între zilele 22 și 25 ale fiecărei luni. Dacă Furnizorul nu primește factura în perioada respectivă, plata nu va fi efectuată. 20.9.4. Plata Câștigurilor de Plată se va realiza prin transfer bancar, în contul curent al Afiliatului în lei, deschis la o bancă din România, în ziua de 5 a fiecărei luni. Dacă data de plată cade într-o zi de weekend sau sărbătoare legală, aceasta va fi amânată până în următoarea zi lucrătoare corespunzătoare datei de 5.

20.9.5. Dacă condițiile pentru înregistrarea Câștigurilor de Plată nu sunt îndeplinite pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula Comisioanele câștigate și neîncasate, de a întrerupe utilizarea Serviciului și de a dezactiva Contul de Afiliat.

20.10. Plata obligațiilor fiscale cu reținere la sursă:

20.10.1. La plata Câștigurilor de Plată și/sau a bonusurilor, Furnizorul va reține toate obligațiile fiscale la sursă, conform legislației în vigoare (impozit pe venit, orice alte obligații fiscale care trebuie reținute la sursă).

20.10.2. Afiliatul se obligă să furnizeze toate informațiile necesare Furnizorului pentru calculul impozitelor reținute și să le comunice ori de câte ori apar modificări care pot afecta calculul și plata acestora. Astfel, el se angajează să anunțe imediat orice schimbare în statutul său de asigurat în sistemul public de asigurări sociale, precum și orice altă informație necesară stabilirii obligațiilor fiscale.

20.10.3. Furnizarea de informații incorecte sau ne-furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale atrage exclusiv răspunderea Afiliatului atât față de Furnizor, cât și față de orice terță parte, inclusiv autoritățile statului, inclusiv cu privire la plata acestor obligații, precum și posibile sancțiuni și penalități de orice fel.

20.11. Modificări ale Termenilor și Condițiilor:

20.11.1. Furnizorul poate modifica oricând orice termen sau condiție a Serviciului prin publicarea unei notificări pe Platformă și/sau prin orice altă metodă aleasă de Furnizor.

20.11.2. Dacă Afiliatul consideră că modificările survenite sunt inacceptabile, el poate opri imediat colaborarea renunțând la utilizarea Serviciului. Continuarea utilizării Serviciului după notificare și/sau afișarea modificărilor pe Platformă implică acceptarea lor de către Afiliat.

20.11.3. Furnizorul poate modifica în orice moment cuantumul Comisioanelor, condițiile referitoare la Media Online și Metodele de Promovare acceptate, precum și orice condiții și restricții suplimentare.

20.11.4. Dacă Afiliatul nu validează modificările aduse Termenilor și Condițiilor Serviciului pe Platformă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care au intrat în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe utilizarea Serviciului de către respectivul Afiliat, caz în care Contractul de comision (în cazul Afiliaților, persoane fizice neautorizate), respectiv Acordul de Servicii de Marketing (în cazul persoanelor fizice autorizate și/sau a persoanelor juridice), încetează de drept.

20.11.5. Ultima modificare a Termenilor și Condițiilor de Serviciu afișată pe Platformă prevalează asupra oricărei alte versiuni anterioare a Termenilor și Condițiilor de Serviciu.

21. Contact și alte informații

21.1. Dacă există întrebări, sugestii sau reclamații legate de platforma www.curlypelican.com, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +40731016264 de luni până vineri, în intervalul 09:00-18:00, sau prin e-mail la adresa office@culypelican.com.

Ne puteți contacta aici.

21.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau legate de site-ul www.curlypelican.com, funcționalitatea sa sau îmbunătățiri vor rămâne proprietatea SC LEOTEX SRL. Persoana responsabilă pentru protecția datelor personale poate fi contactată la adresa de e-mail dedicată: office@curlypelican.com.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.